Şartlar ve koşullar

1. Giriş.
Bu web sayfasında yer alan bu web sitesi standart hüküm ve koşulları (bu “Şartlar” veya bu “web sitesi standart hüküm ve koşulları”), bu web sitesindeki tüm sayfalar da dahil olmak üzere bu Web sitesini kullanımınızı yönetecektir (topluca aşağıda bu “web sitesi”olarak anılacaktır). Bu Şartlar, bu Web sitesini kullanımınız için tam olarak geçerli ve geçerli olarak geçerlidir ve bu Web sitesini kullanarak, burada yer alan tüm hüküm ve koşulları tam olarak kabul edersiniz. Bu web sitesi standart şart ve koşullarından herhangi birine itirazınız varsa, bu Web sitesini kullanmamalısınız.
Bu web sitesi herhangi küçükler tarafından kullanılmak üzere değildir (en az olmayanlar olarak tanımlanan 18 yaş), ve eğer bir reşit bu Web sitesini kullanmak gerekir.

2. Fikri Mülkiyet Hakları.
Bu web sitesine dahil etmeyi seçmiş olabileceğiniz içerik dışında, bu şartlar altında, Berkarar General Trading LLC ve / veya lisans verenleri, bu web sitesinde yer alan fikri mülkiyet ve materyalin tüm haklarına sahiptir ve tüm bu haklar saklıdır.
Bu web sitesinde yer alan materyalin görüntülenmesi amacıyla, bu şartlarda sağlanan kısıtlamalara tabi olarak yalnızca sınırlı bir lisans verilir,

3. Kısıtlama.
Açıkça ve kesin olarak aşağıdakilerin hepsinden kısıtlısınız:
1. herhangi bir web sitesi materyalini herhangi bir medyada yayınlamak;
2. herhangi bir Web sitesi malzemesinin satılması, alt lisanslanması ve/veya ticarileştirilmesi;
3. herhangi bir Web sitesi materyalini herkese açık olarak gerçekleştirme ve/veya gösterme;
4. bu Web sitesini, bu web sitesine zarar veren veya olabilecek herhangi bir şekilde kullanma;
5. bu Web sitesini, bu web sitesine kullanıcı erişimini etkileyen herhangi bir şekilde kullanma;
6. bu Web sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak veya web sitesine veya herhangi bir kişi veya işletme kuruluşuna neden olan veya neden olabilecek şekilde kullanma;
7. bu web sitesi ile ilgili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunmak veya bu Web sitesini kullanırken;
8. herhangi bir reklam veya pazarlama yapmaya bu Web sitesini kullanarak;
Bu web sitesinin belirli alanları sizin tarafınızdan erişime kısıtlanmıştır ve Berkarar General Trading LLC, sizin tarafınızdan Bu web sitesinin herhangi bir alanına, herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak erişimi daha da kısıtlayabilir. Bu web sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve bu tür bilgilerin gizliliğini korumalısınız.

4. İçeriğiniz.
Bu web sitesi standart hüküm ve koşullarında “ “içeriğiniz”, Bu web sitesinde göstermeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video, metin, resim veya diğer materyal anlamına gelecektir. İçeriğinizle ilgili olarak, bunu görüntüleyerek, Berkarar General Trading LLC’ye herhangi bir ve tüm medyada kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, çevirmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında, geri alınamaz, telifsiz, alt lisans verilebilir bir lisans vermektesiniz.
İçeriğiniz kendi olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. Berkarar General Trading LLC, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Bu web sitesinden içeriğinizden herhangi birini kaldırma hakkını saklı tutar.

5. Hiçbir garanti.
Bu web sitesi tüm hatalarla birlikte “olduğu gibi” sağlanır ve Berkarar General Trading LLC, bu web sitesi veya bu web sitesinde yer alan materyallerle ilgili herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti vermez. Ayrıca, bu web sitesinde yer alan hiçbir şey size Danışmanlık veya tavsiye olarak yorumlanmayacaktır.

6. Sorumluluk sınırlaması.
Hiçbir durumda General Trading LLC, ne de memurlarını herhangi, yönetici ve çalışanları Berkarar, veya böyle bir sorumluluğu Sözleşme kapsamında olup olmadığını bu Web sitesinin kullanımı ile bağlantılı herhangi bir şekilde ortaya çıkan bir şey için size karşı sorumlu, haksız fiil ya da başka, ve Berkarar General Trading LLC dahil, yetkili, yönetici ve çalışanları ya da bu Web sitesinin kullanımı ile ilgili herhangi bir şekilde kaynaklanan dolaylı ya da özel bir yükümlülük sorumlu tutulamaz.

7. Tazminat.
Bu Şartlar’ın herhangi bir hükmünün ihlalinden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü yükümlülük, maliyet, talep, eylem nedenleri, hasar ve giderlerden (makul avukat ücretleri dahil) Berkarar General Trading LLC’Yİ en geniş ölçüde tazmin edersiniz.

8. Bölünebilirlik.
Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu tür uygulanamazlık veya geçersizlik bu şartları bir bütün olarak uygulanamaz veya geçersiz kılmaz ve bu hükümler burada kalan hükümleri etkilemeden silinir.

9. Terimlerin değişimi.
Berkarar genel ticaret LLC uygun gördüğü herhangi bir zamanda bu şartları revize etmek için izin verilir, ve bu Web sitesini kullanarak bu Web sitesinin kullanımını düzenleyen tüm hüküm ve koşulları anlamak sağlamak için düzenli olarak bu şartları Gözden bekleniyor.

10. Atama.
Berkarar genel ticaret LLC gerekli herhangi bir bildirim veya onayı olmadan bu şartlar altında haklarını ve/veya yükümlülüklerini atamak, aktarmak ve taşeron izin verilecektir. Ancak, bu şartlar altında hak ve/veya yükümlülüklerinizin herhangi birini atama, devretme veya taşerona alma izniniz olmayacaktır.

11. Tüm Anlaşma.
Bu web sitesinde yer alan herhangi bir yasal uyarı ve feragatname de dahil olmak üzere bu Şartlar, bu Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak Berkarar General Trading LLC ile sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve önceki tüm anlaşma ve anlayışların yerine geçer.

12. Yönetim Hukuku Ve Yargı.
Bu Şartlar, Türkmenistan Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için Türkmenistan’da bulunan devlet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaksınız.